downloads

Op deze pagina vind u nuttige informatie in de vorm van downloads.

Brochures Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

ideaa informeert

Quote

"Een kwart van de belastingplichtigen die dezer dagen zijn aangifte voor de inkomstenbelasting doet, draagt per abuis meer bij aan de schatkist dan nodig is. Dat komt hoofdzakelijk doordat fiscaal partners op grote schaal verzuimen inkomen uit vermogen en aftrek van hypotheekrente zo voordelig mogelijk te verdelen in hun gezamenlijke aangifte."

Laurens Berentsen in het Financieele Dagblad van dinsdag 30 maart 2021