downloads

Op deze pagina vind u nuttige informatie in de vorm van downloads.

Brochures Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

ideaa informeert

“Ondernemers, investeer! Zeker nu het nog goed gaat. Dat is de boodschap van het Comité voor Ondernemerschap in het Jaarbericht Staat van het mkb 2019. Er zijn veel manieren voor ondernemers om te investeren en productiever te worden."

Staatvanhetmkb.nl, 8 oktober 2019