downloads

Op deze pagina vind u nuttige informatie in de vorm van downloads.

Brochures Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

ideaa informeert

Quote

"Politici lijken weinig te voelen voor een fundamentele belastingherziening die fiscale privileges van luidruchtige belangengroepen en de stabiele box 3 inkomstenstroom beëindigt. Heffing over werkelijk rendement in box 3 zou moeilijk zijn. Andere landen lukt dit echter wel, net zoals het ons bij ondernemers en grootaandeelhouders lukt. Zij leveren zelf gegevens in hun aangifte aan. Voor een box 3-oplossing wordt echter opname van alle informatie in de vooringevulde aangifte geëist. De vooringevulde aangifte lijkt bij box 3 belangrijker dan eerlijke belastingheffing. Ook dit probleem schuift nu weer door naar ‘het volgende kabinet’. "

Sigrid Hemels in het Financieele Dagblad van donderdag 1 juli 2021