downloads

Op deze pagina vindt u nuttige informatie in de vorm van downloads.

Brochures Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

ideaa informeert

Quote

"De krappe arbeidsmarkt en gunstige regelingen voor werkgevers (geen transitievergoeding, geen premies, slechts zes weken loondoorbetaling bij ziekte) maakt de AOW 'er een aantrekkelijke werknemer. Met de nieuwe premier hebben werklustige ouderen nu het perfecte uithangbord."

Mathijs Bouman in het Financieele dagblad van vrijdag 31mei 2024