downloads

Op deze pagina vind u nuttige informatie in de vorm van downloads.

Brochures Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

ideaa informeert

Quote

"Veel bedrijven hebben werknemers te lang als een kostenpost gezien, niet als een waardevolle investering. Daardoor hebben ze hun wervings- en selectiestrategie niet op orde. Ze plaatsen snel een vacature als het druk is, en in rustige tijden gaan vacatures on hold. Soms werven ze zo ad hoc, dat een functieprofiel wordt veranderd nadat iemand al is aangenomen. Om personeel te vinden en te behouden, is een andere instelling nodig. Je moet kijken naar je bedrijfsdoelstellingen: waar willen we over een, drie en vijf jaar staan? Wat vraagt dat van onze medewerkers? Welke competenties, kennis en vaardigheden hebben we al en hoe kunnen we die aanvullen? Ook is het belangrijk continu zichtbaar te zijn."

Kirsten de Roo in FD Persoonlijk