downloads

Op deze pagina vind u nuttige informatie in de vorm van downloads.

Brochures Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

ideaa informeert

Quote

"Voor circa 1,8 miljoen werkenden gaat de pensioenpremie dit jaar omhoog. Werknemers die dit jaar meer gaan betalen voor hun pensioen, voelen dat direct in de portemonnee. Net als hun werkgevers. Die nemen doorgaans twee derde van de premie voor hun rekening. Maar een hogere premie gaat dan uiteindelijk wel ten koste van de ruimte om lonen - in deze tijd met hoge inflatie - te laten stijgen."

Martine Wolzak en Gaby de Groot in het Financieele Dagblad van vrijdag 14 januari 2022.