downloads

Op deze pagina vind u nuttige informatie in de vorm van downloads.

Brochures Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

ideaa informeert

“Ondernemen is vooruitzien, ook voor de minder rooskleurige aspecten. In geval van langdurige of permanente ziekte kan een levenstestament daarbij – zij het met beperkingen – uitkomst bieden."

Gerard van Solinge in Het Financieele Dagblad 22 juli 2019