downloads

Op deze pagina vind u nuttige informatie in de vorm van downloads.

Brochures Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

ideaa informeert

Quote

"Volgens ambtelijke berekeningen bezit een groep van 10% van de meest vermogenden 96% van de aanmerkelijke belangen in box 2. De hoogste 1% bezit zelfs 73% van het aanmerkelijk vermogen. Daar zit het probleem. Daar verandert de nu voorgenomen 'hervorming' van box 3 niets aan. Het is slechts een stroomlijning van het stelsel zonder het brede perspectief."

Ulko Jonker in het Financieele dagblad van zaterdag 6 mei 2023 over de hervorming van de belastingheffing in box 3