dienstverlening

ideaa werkt voor het midden- en kleinbedrijf, ZZP-er en particulier. Ons dienstenpakket is volledig toegesneden op deze doelgroepen. Onderstaand leest u meer over onze dienstverlening.

Administratieve dienstverlening

Administratieve dienstverlening, veel accountantskantoren halen hun neus ervoor op. ideaa hecht hier juist enorm veel waarde aan. Om die reden treden wij ook naar buiten als ideaa administratieve dienstverlening.

Uw administratie vormt het financiële hart van uw onderneming. Wij besteden veel zorg aan dit hart omdat wij weten dat een hart in slechte conditie vroeg of laat tot een infarct kan leiden. De manier waarop u uw administratie georganiseerd heeft is namelijk erg bepalend voor de juistheid en tijdigheid en het soort van informatie. Informatie die u nodig heeft om op tijd de juiste beslissingen te kunnen maken. Wij helpen u bij het opzetten van logische systemen die u helpen bij het tijdig voorhanden hebben van alle relevante informatie. En dat gaat veel verder dan een periodiek winstcijfer.

 

 

Accountancy

Als certificeringsbevoegd kantoor zijn wij bevoegd alle opdrachten op accountancy gebied uit te voeren. Ons lidmaatschap van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is voor u een waarborg dat onze werkzaamheden deskundig en op kwalitatief hoog niveau uitgevoerd worden.

Als de accountant voor het midden- en kleinbedrijf hebben wij er bewust voor gekozen onze dienstverlening in te richten op datgene waar het midden – en kleinbedrijf behoefte aan heeft: tijdige informatie over het reilen en zeilen van de onderneming zonder poeha.

Wij onderscheiden ons door eenvoud, een vast aanspreekpunt die nu eens een keer niet overstapt naar de concurrent en bij ons is afspraak ook daadwerkelijk afspraak.

 

 

Belastingaangiften en -advies

Belastingen, de prijs van onze beschaving. Wij zorgen ervoor dat die prijs niet te hoog wordt.

Wij verzorgen alle voorkomende belastingaangiften. Wij houden daarbij tevens u belastingdruk in de gaten en adviseren u tijdig om gepaste maatregelen te nemen. Dat kan gaan van investeringsadvies tot keuze rechtsvorm, en van tijdig reserveren van de verschuldigde belasting tot keuze afschrijvingsmethodiek. Administratie en fiscaliteit zijn dusdanig met elkaar verweven dat u beter uit bent met iemand die van beiden verstand heeft. Bij complexe zaken werken wij nauw samen met Marree & van Uunen Belastingadviseurs te Oisterwijk.

 

 

Salaris- en personeelsdiensten

Het verzorgen van de salarisadministratie is in de loop der jaren steeds meer een specialisme geworden. ideaa werkt samen met een uitgebreid team van vakspecialisten en kan u ondersteuning bieden op het gebied van:

  •  Salarisverwerking en aangiften
  •  Advisering met betrekking tot personeelsdossiers en personeelsbeleid
  •  Arbeidsrecht
  •  Arboadvies
  •  Werving en selectie

 

 

Quote

"Je moet accepteren wat je niet kunt veranderen en veranderen wat je niet kunt accepteren."

Niek van den Adel in het Financieele dagblad van maandag 6 februari 2023