klachtenregeling

Betrouwbaar zijn is voor ideaa één van de kernwaarden. In dat kader past ook een klachtenregeling. Wij streven naar meer dan tevreden klanten en werken daarom voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Mocht er onverhoopt toch iets niet naar uw wens zijn, vertel het ons.

Vaak kunnen klachten in een goed gesprek (telefonisch of in een persoonlijk contact) worden opgelost. Wij verzoeken u daarom eerst contact met ons op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u uw klacht formeel schriftelijk indienen. U ontvangt hierna binnen één week na ontvangst een schriftelijke bevestiging met een beschrijving van de ingediende klacht. ideaa zal de klacht binnen maximaal 4 weken na het indienen ervan trachten op te lossen. Indien dit onverhoopt niet tot een oplossing leidt, wordt uw klacht voorgelegd aan een collega-accountant en bezien hoe tot een oplossing kan worden gekomen. Wanneer hierna de klacht nog steeds niet is opgelost, zal een extern deskundige worden ingeschakeld.