beroepsorganisatie

ideaa is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het accountantsberoep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland. De NBA vormt zo de brug tussen de accountant en de maatschappij.

De accountant heeft vanwege zijn of haar cruciale rol in de maatschappij een wettelijk beschermde titel. De NBA beschermt de beide titels die accountants mogen hanteren (RA en AA) en bevordert een goede beroepsuitoefening. Zij doet dit door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle accountants, door kwaliteitstoetsing en door een verplichting tot permanente educatie. De beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied. Ook zorgt de NBA er voor dat het accountantsberoep op belangrijke nationale en internationale podia duidelijk haar stem laat horen.