Wijzigingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden

Wijzigingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden

 

1 augustus aanstaande treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Die naam alleen al maakt nieuwsgierig! ideaa vat voor u de belangrijkste wijzigingen kort samen.

 1. Verplichte scholing moet kosteloos worden aangeboden
  Dit doelt op noodzakelijke cursussen om bij te blijven. Alle kosten in verband met de verplichte scholing (dus ook de noodzakelijke arbeidstijd) zijn voor rekening van de werkgever. Afspraken over verrekening of terugbetaling van deze kosten zijn nietig.
 2. Hoofdregel: nevenwerkzaamheden mogen voortaan
  De werkgever kan nevenwerkzaamheden voortaan slechts verbieden indien hij daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft.
 3. Informatieplicht werkgever
  Informatie ten aanzien van arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten van werknemers moeten schriftelijk en binnen 1 week na de eerste werkdag worden verstrekt. Ten aanzien van uitzendovereenkomsten en grensoverschrijdende detachering gelden aanvullende eisen.
 4.  Aanscherping onvoorspelbaar arbeidspatroon
  Hierbij wordt met name gedoeld op oproepkrachten. De Richtlijn schrijft voor dat de werkgever een referentieperiode (dagen en uren) moet afspreken waarbinnen de werknemer kan worden opgeroepen. Wordt hier niet aan voldaan of wordt de werknemer opgeroepen buiten de kaders, dan mag de werknemer de oproep weigeren.
 5. Verzoek tot voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  De werknemer kan de werkgever vragen om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Dit doelt ook met name op oproepkrachten. Deze weten hierdoor op welke momenten zij geacht worden te werken. De werkgever moet op een dergelijk verzoek schriftelijk en gemotiveerd reageren.

 

Hoorden wij daar iemand zeggen dat hij aan vakantie toe is?
Daar staat ongetwijfeld iets over in de arbeidsvoorwaarden.

 

© ideaa 29 juli 2022
Foto: Jason Goodman

Terug naar actueel overzicht