Wijziging BTW regels voor E-commerce per 1 juli 2021

Wijziging BTW regels voor E-commerce per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 gaan er nieuwe regels gelden met betrekking tot BTW e-commerce. E-commerce staat voor Electronic commerce en heeft voornamelijk betrekking op de handel via internet, bijvoorbeeld via webshops. De nieuwe regeling is van toepassing op ondernemers die goederen leveren aan buitenlandse klanten in de Europese Unie (EU) die geen BTW aangiften doen (dus voornamelijk aan particulieren).

Kort samengevat komt het er op neer dat per kalenderjaar een omzetdrempel geldt van € 10.000 voor alle leveringen binnen de EU aan klanten die geen BTW aangiften doen. Onder die drempel berekent u Nederlandse BTW, komt u erboven dan berekent u  vanaf dat moment de btw van het EU-land waar u uw goederen of digitale diensten hebt geleverd. In dat geval moet u zich registreren bij de belastingdiensten van de EU-landen waar u uw goederen en digitale diensten levert. Niet zo handig, en daarom is er ook een mogelijkheid gebruik te maken van de Unieregeling. In dat geval doet u binnen een nieuw éénloketsysteem ieder kwartaal btw-melding (aangifte) voor al uw EU leveringen en  betaalt u alle btw in 1 keer aan de Nederlandse belastingdienst. Wilt u gebruik maken van deze One Stop Shop (OSS) aangifte, dan moet u zich hiervoor vooraf aanmelden via Mijn Belastingdienst Zakelijk (hiervoor is eHerkenning  vereist).

Een andere belangrijke wijziging is dat de vrijstelling van invoer-btw vervalt voor zendingen van buiten de EU met een maximale waarde van € 22. De consument zal hierdoor BTW moeten afdragen en invoerrechten moeten betalen over zendingen afkomstig buiten de EU. Achterliggende gedachte hierbij is dat er een gelijkere concurrentiepositie tussen ondernemers binnen en buiten de EU ontstaat. Bij invoer van goederen met een maximale waarde van € 150 per zending kan gebruik worden gemaakt van de invoerregeling. In dat geval doet u binnen het éénloketsysteem maandelijks aangifte en betaling en u betaalt dan geen invoer-btw.

Het bovenstaande houdt ook in dat u uw administratie, webshop en facturen zal moeten aanpassen.
Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden sluiten we af met een video.

© ideaa 17 mei 2021

Terug naar actueel overzicht