Terug van weggeweest

Terug van weggeweest

Om het investeren te stimuleren is het in 2023 opnieuw mogelijk om willekeurig af te schrijven op investeringen. De regeling is nagenoeg gelijk aan de regeling uit 2013 die destijds in het leven werd geroepen vanwege de kredietcrisis. Kort samengevat komt het er op neer dat investeringsverplichtingen in nieuwe bedrijfsmiddelen welke in 2023 zijn aangegaan 50% willekeurig mogen worden afgeschreven. Willekeurig betekent ook dat u in 2023 bijvoorbeeld niets afschrijft en in 2026 bijvoorbeeld 40%. Dat biedt leuke mogelijkheden om de belastingdruk te beperken!

 

Uitzonderingen
Uitzonderingen bevestigen de regel en dat geldt zeker voor belastingregels. De volgende bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten:

  • Vliegtuigen, gebouwen, schepen, bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s, behalve personenauto’s waarvan uit het kentekenregister blijkt dat de CO2-uitstoot nul gram per kilometer is (bijvoorbeeld elektrische auto’s);
  • Immateriële activa zoals goodwill, quota etc.;
  • Dieren;
  • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om (in)direct hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden (uitgezonderd bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om voor korte duur te worden verhuurd aan opeenvolgende huurders);
  • Bedrijfsmiddelen waarop uit anderen hoofde willekeurig wordt afgeschreven.

 

Tot slot
De faciliteit staat open voor zowel ondernemingen in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Naast deze eenmalige regeling welke enkel van toepassing is in 2023, zijn er ook de “reguliere” regelingen welke al jaren bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers.


© ideaa 30 januari 2023
Foto: Mathieu Stern

Terug naar actueel overzicht