SLIM subsidie mkb-onderneming

SLIM subsidie mkb-onderneming

Voor mkb-ondernemingen geldt vanaf 2020 een nieuwe subsidie bedoeld voor initiatieven om werknemers zich verder te laten ontwikkelen. De eerste aanvraag periode van deze SLIM subsidie loopt  inmiddels en eindigt 31 maart 2020 17.00 uur.

De afkorting SLIM staat voor stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. De subsidie is bedoeld voor drie groepen: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven. Voor individuele mkb-ondernemingen is de eerste aanvraagperiode inmiddels dus gestart. Voor de andere twee doelgroepen start de aanvraagperiode op 1 april 2020.

De subsidie voor de individuele mkb-onderneming bedraagt maximaal € 24.999 (landbouwbedrijven € 20.000). De subsidie is bedoeld voor initiatieven om werkenden zich verder te laten ontwikkelen. De subsidie is gemaximeerd tot 60% van de subsidiabele kosten bij het middenbedrijf en tot 80% van deze kosten bij het kleinbedrijf.

Voor welke activiteiten geldt de subsidie?
Individuele mkb-ondernemingen hebben recht op een subsidie voor (een van) de volgende activiteiten:

  • Het doorlichten van de onderneming uitmondend in een ontwikkelplan waaruit de scholingsbehoefte van de onderneming inzichtelijk wordt.
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werkenden in de eigen onderneming.
  • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  • Het gedurende enige tijd aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Het is alleen mogelijk om subsidie aan te vragen voor activiteiten die nog niet gestart zijn. De activiteiten mogen pas starten na inzending van de volledige subsidieaanvraag. Het initiatief waarvoor de subsidie wordt ontvangen moet worden afgerond binnen 12 maanden. Deze looptijd vangt aan 3 maanden na de beschikking subsidieverlening.

Minimumeis
Er is ook nog een minimumeis: de subsidiabele kosten moeten minimaal € 5.000 bedragen, tenzij de subsidieaanvraag alleen ziet op praktijkleerplaatsen  De subsidie hiervoor is overigens gemaximeerd op € 2.700 per praktijkleerplaats

Haast geboden
Zoals hierboven is vermeld eindigt de aanvraagperiode 31 maart 2020. Daarnaast geldt voor deze aanvraagperiode een subsidieplafond van € 15 miljoen. Wordt het subsidieplafond overschreden, dan wordt na afloop van de aanvraagperiode door middel van loting de volgorde vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld.

Klik hier voor uitgebreide info: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim of nog veel leuker, neem vrijblijvend contact met ons op.

© ideaa 5 maart 2020

Terug naar actueel overzicht