Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof

Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Op grond van die wet hebben ouders met een arbeidsovereenkomst recht op maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof.

Ouders hebben op dit moment recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar andere afspraken over hebben gemaakt. Door de Wet betaald ouderschapsverlof worden de eerste negen van de 26 weken ouderschapsverlof betaald, mits het verlof wordt opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. In het geval van adoptie of pleegzorg bestaat het recht op een uitkering gedurende de eerste negen weken van ouderschapsverlof tot één jaar na opname van het kind in het gezin, mits het kind jonger is dan acht jaar.

Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 een aanvraag voor een uitkering indienen bij het UWV nadat minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon (tot 70% van het maximumdagloon). Het maximumdagloon bedraagt thans € 232,90 bruto .

Meer info vindt u hier.

© ideaa 9 juli 2022
Foto: Omar Lopez

Terug naar actueel overzicht