Zorg dat uw kleinkind niet te veel erfbelasting betaalt als hij/zij van u erft

Zorg dat uw kleinkind niet te veel erfbelasting betaalt als hij/zij van u erft

Laat uw testament controleren. Heeft u bij testament kleinkinderen bevoordeeld? Voorkom dan dat deze bevoordeling wordt gezien als een last want dan is 2x erfbelasting verschuldigd. Krijgt uw kleinkind een onvoorwaardelijke bepaalbare vordering op uw kind? Dan is dit geen last.