Werkplan werkgroep Continuïteit: concrete actie nodig

Werkplan werkgroep Continuïteit: concrete actie nodig

De NBA-werkgroep Continuïteit heeft haar werkplan gepubliceerd. Doel is om door middel van een oorzakenanalyse te komen tot aangescherpte adviezen waarmee accountants nog beter kunnen handelen bij continuïteitsvraagstukken.