‘Weinig vertrouwen in eerlijke inzet algoritmes overheid’

‘Weinig vertrouwen in eerlijke inzet algoritmes overheid’

Nederlanders hebben weinig vertrouwen in het gebruik van algoritmes door de overheid. Hoewel burgers in een aantal gevallen het nut van het gebruik inzien, zetten zij steeds grotere vraagtekens bij de oprechtheid van het gebruik, de transparantie en de wijze waarop met hun privacy wordt omgegaan.