Wees voorbereid op de bronbelasting

Wees voorbereid op de bronbelasting

Heeft u een internationale bedrijfsstructuur en royalty en/of rentebetalingen? Beoordeel dan of per 1 januari 2021 bronbelasting moet worden ingehouden. Er geldt hoofdelijke aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig betalen van een naheffingsaanslag bronbelasting.