Vraag om schadevergoeding en vermindering boete bij langlopende procedures

Vraag om schadevergoeding en vermindering boete bij langlopende procedures

Duurt de behandeling van bezwaar of beroep onredelijk lang? Dan komt u misschien in aanmerking voor schadevergoeding en vermindering van de boete. Betaalt de Belastingdienst de schadevergoeding te laat uit? Dan heeft u ook nog recht op wettelijke rente.