Voorkom verlies aftrekrecht btw bij ten onrechte niet toepassen verleggingsregeling op inkomende facturen

Voorkom verlies aftrekrecht btw bij ten onrechte niet toepassen verleggingsregeling op inkomende facturen

Btw op inkomende factuur omdat leverancier/opdrachtnemer ten onrechte verleggingsregeling niet toepast? Dan mag volgens het Hof van Justitie de Belastingdienst uw recht op aftrek btw weigeren. Dit betekent een extra kostenpost. Voorkom dit en controleer uw inkomende facturen!