Voorkom een niet aftrekbaar verlies bij garantstellingen

Voorkom een niet aftrekbaar verlies bij garantstellingen

Stelt een groepsvennootschap zich garant voor schulden van andere groepsvennootschappen? Voorkom een niet aftrekbaar verlies op een regresvordering. De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen over de aftrekbaarheid van een dergelijk verlies.