Voorkom discussie over schenk- of erfbelasting door juiste waardering van de agrarische onderneming

Voorkom discussie over schenk- of erfbelasting door juiste waardering van de agrarische onderneming

Schenken of nalaten van een agrarische onderneming? Zorg dan voor een juiste waardering. Beoordeel ook of de fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolgingsregeling kan worden toegepast.