Voorkom dat u een verlies niet of niet volledig kunt verrekenen

Voorkom dat u een verlies niet of niet volledig kunt verrekenen

Verlies? Beoordeel dan of het verlies door de Belastingdienst juist is vastgesteld. Is dat niet of onjuist gebeurd? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag waarop het verlies staat. Anders kunt u het verlies later niet of niet volledig verrekenen.