Voorkom dat financiële ondersteuning door de overheid omslaat in een financieel nadeel

Voorkom dat financiële ondersteuning door de overheid omslaat in een financieel nadeel

Een gerechtshof besliste dat de verhoging van het belastbaar inkomen vanwege een aanvulling op een WIA en Wajong uitkering ongedaan gemaakt moest worden, vanwege het effect op andere regelingen. Misschien geldt dit ook voor uw situatie?