Voordeel investeringsaftrek voor samenwerkingsverbanden?

Voordeel investeringsaftrek voor samenwerkingsverbanden?

A-G in navolging van hof ’s-Hertogenbosch: Belastingdienst en aangifteprogrammatuur berekenen investeringsaftrek voor leden samenwerkingsverband (maatschap, VOF, man/vrouwfirma) te laag. Hof Den Haag beslist anders in een situatie zonder buitenvennootschappelijk vermogen.