Verzoek om vergoeding van invorderingsrente bij btw-teruggaaf van ten onrechte afgedragen btw

Verzoek om vergoeding van invorderingsrente bij btw-teruggaaf van ten onrechte afgedragen btw

Heeft u abusievelijk ten onrechte btw op aangifte voldaan? Vraag dan na ontvangst van de teruggaafbeschikking tijdig btw om vergoeding van invorderingsrente wegens strijd met het EU-recht.