Vanaf 2021 is de vergoeding of verstrekking van scholingskosten aan uw ex-werknemer wellicht onbelast

Vanaf 2021 is de vergoeding of verstrekking van scholingskosten aan uw ex-werknemer wellicht onbelast

Vergoedt of verstrekt u scholingskosten aan uw werknemers? In het Belastingplan 2021 is een verruiming opgenomen voor de onbelaste vergoeding of verstrekking van scholingskosten aan ex-werknemers. Tweede Kamer inmiddels akkoord.