Toch compensatie voor alle boeren na waterschade Limburg

Toch compensatie voor alle boeren na waterschade Limburg

Boeren die buiten de huidige waterschaderegelingen van de overheid voor de wateroverlast in Limburg vallen, krijgen alsnog een tegemoetkoming voor de geleden schade. Dat zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.