Teruggaaf vennootschapsbelasting 2019 door verlies corona over 2020 mogelijk

Teruggaaf vennootschapsbelasting 2019 door verlies corona over 2020 mogelijk

Verwacht verlies 2020 kan in de VPB 2019 als fiscale coronareserve ten laste van de winst komen. Nadere uitwerking en voorwaarden van de reserve zijn nog niet bekend.