Tegemoetkoming in de kosten van loondoorbetaling en re-integratie voorgesteld

Tegemoetkoming in de kosten van loondoorbetaling en re-integratie voorgesteld

Kleine werkgevers ervaren knelpunten bij de loondoorbetalings- en re-integratieverplichtingen van hun zieke werknemers. Om hen hierin tegemoet te komen heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend. Kleine werkgevers gaan een lagere premie Aof betalen dan (middel)grote werkgevers.