Stilzitten is geen optie: beoordeel afstempeling pensioen tijdig

Stilzitten is geen optie: beoordeel afstempeling pensioen tijdig

De Hoge Raad beslist: gewoon belasting over een niet uitbetaald pensioen. Als niet expliciet is aangegeven het pensioen af te stempelen (prijs te geven), geldt deze faciliteit ook niet. Stilzitten is dus geen optie. Denk daarom na over afstempelen of omzetting in een ODV.