Steeds meer werkende 65-plussers

Steeds meer werkende 65-plussers

Er zijn steeds meer mensen van 65 jaar of ouder met betaald werk. In 2020 waren het er 300 duizend, 3,3 procent van alle werkenden.