SRA-Jaarverslag Kwaliteit & Cultuur: menselijk aspect belangrijker geworden

SRA-Jaarverslag Kwaliteit & Cultuur: menselijk aspect belangrijker geworden

Uit het SRA-Cultuur- en gedragsonderzoek blijkt dat er een verschuiving plaatsvindt van resultaatgerichte organisaties naar mensgerichte organisaties. “Het menselijke aspect wordt steeds belangrijker.”