Soms toch vrijstelling schenk- of erfbelasting bij verhuur onroerende zaken

Soms toch vrijstelling schenk- of erfbelasting bij verhuur onroerende zaken

Besparing erf- of schenkbelasting als verhuuractiviteiten meer dan normaal vermogensbeheer zijn. Dit zal niet snel zo zijn, maar jarenlange ervaring en expertise van personeel tav werkzaamheden van de vastgoedportefeuille kunnen hier mogelijk voor zorgen.