Soms ook overdrachtsbelasting over andere vergoedingen dan de ‘kale’ verkoopprijs

Soms ook overdrachtsbelasting over andere vergoedingen dan de ‘kale’ verkoopprijs

Vastgoedtransacties? Over andere vergoedingen dan de ‘kale’ verkoopprijs is mogelijk overdrachtsbelasting verschuldigd. Uit een arrest van de Hoge Raad kan bijvoorbeeld worden afgeleid dat over een vergoeding voor uitgestelde levering overdrachtsbelasting verschuldigd kan zijn.