Soms kwijtschelding van schenk- of erfbelasting mogelijk

Soms kwijtschelding van schenk- of erfbelasting mogelijk

Kwijtschelding schenkbelasting mogelijk bij schenking voor levensonderhoud of noodzakelijke medische hulp of een schenking voor algemeen nut. Ook kwijtschelding erfbelasting mogelijk bij overdracht cultuurgoed en wettelijke verdeling. Onderzoek of u aan de voorwaarden voldoet.