Sijthoff Media versterkt zijn educatietak met NBA Opleidingen

Sijthoff Media versterkt zijn educatietak met NBA Opleidingen

Sijthoff Media neemt het cursusaanbod en de medewerkers van NBA Opleidingen over van de NBA. Beide partijen gaan ook een strategisch partnerschap aan, voor een periode van drie jaar.