SER: te weinig aandacht in diversiteitsbeleid voor doorstroom

SER: te weinig aandacht in diversiteitsbeleid voor doorstroom

Organisaties hebben in hun diversiteitsbeleid veel aandacht voor het binnenhalen van mensen met bijvoorbeeld een migratieachtergrond, maar kijken daarna te weinig naar doorstroommogelijkheden voor die groep.