Risico op bijtelling auto omdat niet elke zakelijke rit ook echt zakelijk is

Risico op bijtelling auto omdat niet elke zakelijke rit ook echt zakelijk is

Ritten met een gemengd karakter (zakelijk én privé) kunnen (voor een deel) als privé worden aangemerkt. Hierdoor rijdt u mogelijk meer dan 500 privékilometers met uw zakenauto. U krijgt dan te maken met een bijtelling privégebruik auto.