Rente voor te laat betalen koopsom deelneming belast (geen deelnemingsvrijstelling)

Rente voor te laat betalen koopsom deelneming belast (geen deelnemingsvrijstelling)

Verschuldigde of ontvangen rente uit hoofde van een koopovereenkomst van aandelen, zijn mogelijk niet vrijgesteld van vennootschapsbelasting volgens een AG. Laat beoordelen of de rente onderdeel uitmaken van de tegenprestatie voor de aandelen.