Rekenkamer: Parlement krijgt geen totaalplaatje klimaatuitgaven

Rekenkamer: Parlement krijgt geen totaalplaatje klimaatuitgaven

Het parlement krijgt van betrokken ministers geen eenduidig en compleet overzicht over hoeveel het kabinet uitgeeft aan klimaatmaatregelen. Definities van wat onder klimaatbeleid valt ontbreken. Ministers rapporteren uiteenlopende bedragen.