Rekenkamer: ‘Aanpak milieucriminaliteit is tasten in het duister’

Rekenkamer: ‘Aanpak milieucriminaliteit is tasten in het duister’

Een kleine groep bedrijven die veelvuldig de milieuwetgeving overtreedt is moeilijk op te sporen en aan te pakken. Hoofdoorzaak van ontoereikende handhaving van milieuwetgeving is het ontbreken van goede, betrouwbare gegevens over de uitkomsten van inspecties bij de bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken.