Redelijk loon deels afhankelijk van factuur opvolger

Redelijk loon deels afhankelijk van factuur opvolger

Een accountantskantoor moet het ontbreken van heldere prijsafspraken duur bekopen. In plaats van de gefactureerde 67.760 euro wijst het Gerechtshof Den Haag slechts 40.656 euro toe.