Realiseer fiscaal voordeel door ingebruikname pand vóór 1 januari 2019

Realiseer fiscaal voordeel door ingebruikname pand vóór 1 januari 2019

Ook Eerste Kamer stemt in: in de vennootschapsbelasting beperking afschrijving panden tot 100% van de WOZ. Voor een beperkte periode afschrijven nog mogelijk onder oude regels op panden waarop nog geen 3 jaar is afgeschreven, mits vóór 1 januari 2019 hierop al is afgeschreven.