Pheijffer: ‘Samenspanning en vriendjespolitiek bij verwerven opdrachten door accountants’

Pheijffer: ‘Samenspanning en vriendjespolitiek bij verwerven opdrachten door accountants’

Bij het binnenhalen van nieuwe opdrachten door accountantsorganisaties is in de praktijk soms sprake van vriendjespolitiek en mogelijk ook inbreuk op het mededingingsrecht.