Overweeg aflossing eigenwoninglening in 2019 met dividenduitkering

Overweeg aflossing eigenwoninglening in 2019 met dividenduitkering

Het belastingtarief op winstreserves binnen de eigen BV wordt vanaf 2020 verhoogd. Door een dividenduitkering kunt u in 2019 nog profiteren van het “oude” tarief van 25%. Daar kunt u bijvoorbeeld een lening mee aflossen. Laat ons voor u berekenen wat de beste keuze is.