Optimaliseer uitkering levensloopregeling zo lang het nog kan

Optimaliseer uitkering levensloopregeling zo lang het nog kan

Uiterlijk op 31 december 2021 moeten alle bestaande levensloopregelingen zijn afgewikkeld. U heeft nu dus nog iets meer dan twee jaar om de levensloop optimaal te laten uitkeren: in een keer, verspreid over drie jaar of storten in uw pensioen? Wat is voor u het meest optimaal?