Opmars van elektrische en hybride auto’s in Europa

Opmars van elektrische en hybride auto’s in Europa

Het aandeel nieuw verkochte Europese auto’s dat rijdt op fossiele brandstof neemt af. Daartegenover staat een opmars van elektrische en hybride auto’s in het afgelopen kwartaal.