Ook in gelieerde situaties is factureren èn btw afdracht verplicht

Ook in gelieerde situaties is factureren èn btw afdracht verplicht

Ook in gelieerde situaties waarbij de afnemer volledig recht heeft op aftrek van btw moet u factureren en de verschuldigde btw op aangifte voldoen. Gebeurt dat niet, dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag met een boete opleggen en belastingrente berekenen.