Ondernemer mocht vertrouwen op informatie website NBA

Ondernemer mocht vertrouwen op informatie website NBA

Een ondernemer rekende bij zijn aanvraag voor tegemoetkoming vaste lasten (TVL) de opbrengsten van de verkoop van een bedrijfsauto niet mee bij zijn omzet, omdat op de website van de NBA stond dat dit niet hoefde. Terecht, concludeert het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).