Niet eens met box 3 in uw aangifte 2019? Maak tijdig bezwaar!

Niet eens met box 3 in uw aangifte 2019? Maak tijdig bezwaar!

U kunt voor het belastingjaar 2019 niet meeliften op de massaalbezwaarprocedures tegen de box 3-heffing t/m 2018, maar moet zelf tijdig bezwaar maken tegen de box 3-heffing voor 2019. Tijdig is binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag.