Niet eens met box 3 in uw aangifte 2018? Maak tijdig bezwaar!

Niet eens met box 3 in uw aangifte 2018? Maak tijdig bezwaar!

U kunt niet meeliften op de massale procedure box 3 t/m 2017, maar moet zelf tijdig bezwaar maken tegen box 3 voor 2018. Tijdig is binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag.