Niet eens met box 3 in uw aangifte 2017? Maak tijdig bezwaar!

Niet eens met box 3 in uw aangifte 2017? Maak tijdig bezwaar!

U kunt niet meeliften op de massale procedure box 3 t.m. 2016, maar moet zelf tijdig bezwaar maken tegen box 3 in 2017. Tijdig is binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Al een definitieve aanslag ontvangen? Dan is tijdig vóór 15 juli 2018.