Mogelijke wijzigingen in de status van uw werknemers na einde overgangsperiode Brexit

Mogelijke wijzigingen in de status van uw werknemers na einde overgangsperiode Brexit

Het einde van het Brexit-overgangsrecht kan grote gevolgen hebben in geval van grensoverschrijdend werken met het VK. Mogelijk krijgt u vanaf 1 januari 2021 te maken met hogere werkgeverslasten of moet u voor uw werknemer een vergunning voor verblijf-en arbeid aanvragen.