Mogelijk is het in de vennootschapsbelasting in aftrek gebrachte bedrag aan verhuurderheffing te laag

Mogelijk is het in de vennootschapsbelasting in aftrek gebrachte bedrag aan verhuurderheffing te laag

Advies A-G aan Hoge Raad: op Vpb aftrekbare bedrag verhuurderheffing wordt niet verlaagd door vermindering verhuurderheffing. Advies is contrair aan eerdere uitspraken van een gerechtshof en rechtbank.